გამოკითხვის ახალი სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით საიტი დროებით მუშაობს დახურული რეჟიმით


Due to establishing new polling system the site is temporarily unavailable.
2013.01 Attitudes Georgia 1000 wawe 2 geo 2013.03 Attitudes Georgia 1600 wawe 3 geo
ინტერვიუერები
Interviewers
წევრები
Members
ადმინისტრატორი
Administrator